Về iDigit

Công ty Cổ phần Truyền thông số iDigit là công ty hoạt động trên lĩnh vực truyền thông, quảng cáo với các khách hàng lớn trong và ngoài nước. 

Tại iDigit, chúng tôi luôn mong muốn xây dựng một môi trường làm việc thân thiện như một gia đình, nơi các cá nhân có cùng đam mê, cùng chí hướng hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau vì sự phát triển của cả công ty và thành công của mỗi người.

 

 

 

You need quote ?

We are committed to providing the best quality of service for customers.