Đã tìm thấy 2 bài viết phù hợp với từ khóa viral marketing

Hiểu đúng về marketing lan truyền

20-08-2017
Marketing lan truyền là phương pháp marketing tập trung vào việc tạo ra nội dung có khả năng lan truyền theo cấp số nhân bằng cách thu hút nhiều người chia sẻ và lan tỏa nội dung đó ra cộng đồng.
Xem thêm