Đã tìm thấy 1 bài viết phù hợp với từ khóa tăng trưởng

Đổi mới để tăng trưởng

20-08-2017
Các thống kê về thương hiệu trên thế giới đã cho ta thấy một sự thực giật mình: gần 80% các công ty hàng đầu của bảng xếp hạng 100 thương hiệu lớn nhất toàn cầu những năm 1960 đã biến mất khỏi thị trường. Nguyên nhân? Thiếu đổi mới.
Xem thêm